OPOLSKIE KONFRONTACJE TEATRALNE „KLASYKA ŻYWA” W OPOLU

Konfrontacje teatralne to konkurs mający na celu prezentowanie szerokiej publiczności najciekawszych inscenizacji klasycznej literatury polskiej. Jest to największe i najważniejsze tego typu wydarzenie w Polsce. Odbywa się  co roku w kwietniu w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. Konkursowi towarzyszą m.in. wystawy, spotkania i koncerty.