MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO W GÓRZE ŚW. ANNY

MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO W GÓRZE ŚW. ANNY

Oddział Muzeum Śląska Opolskiego, którego ekspozycja poświęcona jest tematyce śląskich powstań oraz plebiscytu na Górnym Śląsku. Został zlokalizowany na Górze św. Anny nieprzypadkowo, gdyż to właśnie tutaj toczono najbardziej krwawe zmagania zbrojne III Powstania Śląskiego w 1921 r. Muzeum znajduje się w XIX-wiecznym Domu Polskim, pełniącym niegdyś funkcję karczmy. Bogate zbiory, liczące niemal 2,5 tys. eksponatów, składają się na wystawę dot. następujących zagadnień: historia klasztoru i kalwarii na Górze Św. Anny, polski ruch narodowy na Śląsku w latach 1848-1918, działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Śląsku, I Powstanie Śląskie, II Powstanie Śląskie i Plebiscyt, III Powstanie Śląskie, przejęcie polskiej części Górnego Śląska w 1922 r., działalność Związku Polaków w Niemczech i  Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Unikalną część ekspozycji Muzeum Czynu Powstańczego stanowi nowoczesna Panorama Powstań Śląskich, która jest ożywiana 15-minutowym spektaklem „światło i dźwięk”. 

 


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/958-muzeum-czynu-powstanczego-w-gorze-sw-anny