PIĘKNA STUDNIA W NYSIE

PIĘKNA STUDNIA W NYSIE, fot. UM Nysa

Piękna Studnia w Nysie to perła nyskiego baroku. Wykonana na zlecenie burmistrza Caspra Naasa przez nadzorcę arsenału i mennicy nyskiej Wilhelma Hellewega w 1686 r. Miała chronić przed zatruciem wody w mieście. Jest wspaniałym dziełem nyskiego cechu kowalskiego. Na jej szczycie dwugłowy habsburski orzeł. Krata o wadze 2600 kg stoi na cembrowinie wykonanej z „marmuru śląskiego” ze Sławniowic.

Tekst: UM Nysa


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/951-piekna-studnia-w-nysie