MUZEUM BLECHHAMMER W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

MUZEUM BLECHHAMMER W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

Muzeum Śląskiej Bitwy o Paliwo Blechhammer-1944 w Kędzierzynie-Koźlu jest placówką muzealną stworzoną przez pasjonatów ze Stowarzyszenia „Blechhammer-1944”. Ekspozycja muzeum znajduje się w dwóch obiektach na osiedlu Blachownia: w piwnicach Domu Kultury „Lech” oraz w odnowionym schronie przeciwlotniczym typu Salzgitter z czasów II wojny światowej. Jej tematem jest historia budowy niemieckich zakładów benzyny syntetycznej na terenie dzisiejszego Kędzierzyna-Koźla, praca przymusowa i martyrologia więźniów, jeńców wojennych oraz robotników przymusowych, a także amerykańska ofensywa powietrzna przeciwko tym zakładom, przeprowadzona na wielką skalę w II poł. 1944 r.

W Muzeum turyści znajdują niespotykane artefakty oraz mogą usłyszeć historie opowiadane przez lokalnych przewodników dotyczące żołnierzy armii amerykańskiej, która walczyła nad terenem Kędzierzyna-Koźla. Ogólnie wiadomo, ze tereny Śląska Opolskiego to arena walk wojsk niemiecko – sowieckich. Aspekt amerykański jest spotykany głównie na zachodzie Europy oraz na Pacyfiku. W naszym rejonie to rzadkość, która jest główną atrakcją Muzeum. Ponadto multikulturowość zgromadzonych tu robotników przymusowych, jeńców wojennych i więźniów przez III Rzeszę i
pamiątki z nimi związane stanowią mało znany fakt, który jest fachowo ukazywany w poszczególnych częściach Muzeum.

Muzeum w 2023 r. otrzymało wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat OROT 2023.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/936-muzeum-blechhammer-w-kedzierzynie-kozlu