ZAMEK GÓRNY W OPOLU

Średniowieczna budowla nie przetrwała do dzisiejszych czasów. W II połowie XVII w. została rozebrana przez jezuitów, którzy pozostawili tylko jedną basztę z końca XIV w. W 1844 r. podwyższono ją o czwartą kondygnację i zwieńczono neogotyckim krenelażem. Pod koniec XIX w. dobudowano do niej gimnazjum, a w latach 30. XX w. jeszcze jedno skrzydło. Powstały w ten sposób budynek to dzisiaj zespół szkół. Zabytkowa wieża oraz jej podziemie udostępnione jest do zwiedzania. Ekspozycja znajduje się na trzech kondygnacjach. W podziemiach jest ona poświęcona fortyfikacjom opolskim, na pierwszym piętrze – dedykowana jest historii Zamku Górnego, a na drugim znajdują się dokumenty i ryciny dotyczące zamku. Udostępniony do zwiedzania jest również zamkowy loch.    

Zamek Górny w Opolu w 2022 r. otrzymał nagrodę w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2022 – Certyfikat OROT.