MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ W PRUDNIKU

Muzeum Ziemi Prudnickiej powstało w 1959 r. jako oddział Muzeum Śląska Opolskiego, a od 1968 roku działa samodzielnie, jako instytucja kultury Gminy Prudnik. W jego skład wchodzi Arsenał – główna siedziba muzeum mieszcząca się przy ul. Bolesława Chrobrego 5, Centrum Tradycji Tkackich – oddział muzeum przy ul. Królowej Jadwigi 23 oraz Wieża Woka przy Placu Zamkowym. 
Arsenał mieści się w budynku przylegającym do XV-wiecznych murów miejskich i dwóch baszt, gdzie w średniowieczu składano broń. W późniejszym okresie te zabytkowe obiekty pełniły rolę więzienia miejskiego. W XIX w. większą basztę przekształcono w wieżę ciśnień zasilającą miejskie wodociągi, a w okresie międzywojennym zabudowania dzisiejszego muzeum służyły jako schronisko młodzieżowe. Obecnie w Arsenale gromadzone są zbiory z dziedziny archeologii, etnografii, historii lokalnej oraz sztuki i prezentowane są na stałych ekspozycjach poświęconych m.in. historii miasta Prudnik, Galerii pod 2 basztami, wystawie sportowej poświęconej Stanisławowi Szoździe. W narożnej baszcie umieszczono ekspozycję militariów, w której licznie reprezentowana jest broń z okresu wojen napoleońskich. W dziale archeologicznym na szczególną uwagę zasługują formy odlewnicze narzędzi i ozdób z brązu datowane na okres kultury łużyckiej. Bogaty Dział Etnograficzny gromadzi stroje ludowe, przedmioty używane w gospodarstwach domowych subregionu oraz narzędzia związane z obróbką lnu i tkactwem. W muzeum można oglądać także stałą wystawę malarską znanej polskiej artystki Hanny Bakuły. W latach 2001-2003 obiekt został wyremontowany, odbudowano także dawne trzecie skrzydło i dziedziniec pokryty szklanym dachem, przez co uzyskał bardzo dobre warunki do organizacji różnorodnych wystaw i imprez.
 


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/916-muzeum-ziemi-prudnickiej-w-prudniku