CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W OPOLU I W ŁAMBINOWICACH

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W OPOLU I W ŁAMBINOWICACH

Muzeum poświęcone wielowątkowej historii Łambinowic (do 1945 r. Lamsdorf), która związana jest z funkcjonującymi tutaj niemieckimi obozami jenieckimi i repatriacyjnymi. Od 2002 r. miejsce ma status Miejsca Pamięci Narodowej. Wystawę stałą tworzy 5 wystaw poświęconych obozom, które się tu mieściły od 1870 r. do 1946 r. W okresie tym w Łambinowicach funkcjonowały: w trakcie wojny prusko-francuskiej 1870-1871 - obóz jeniecki, w trakcie I wojny światowej - obóz jeniecki, w okresie międzywojennym - obóz dla przesiedleńców niemieckich, wysiedlonych z ziem, które przypadły po Plebiscycie na Śląsku – Polsce, w trakcie II wojny światowej - obozy jenieckie oraz w latach 1945-1946 - obóz przesiedleńczy/obóz pracy dla Ślązaków oczekujących na przesiedlenie w głąb Niemiec. Oprócz ekspozycji muzeum obejmuje tereny obozowe, tereny grobów masowych i cmentarze: jeniecki z okresu I wojny światowej i ofiar obozu pracy dla ludności niemieckiej oczekującej na przesiedlenie z lat 1945-1946.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/907-centralne-muzeum-jencow-wojennych-w-opolu-i-w-lambinowicach