MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Muzeum poświęcone historii Ziemi Kozielskiej, z bogatymi zbiorami archeologicznymi, etnograficznymi i historycznymi. Mieści się na terenie zrewitalizowanego dawnego zamku Piastów Kozielskich. Jego najcenniejszym zabytkiem jest unikatowy w skali kraju relikt wieży mieszkalno-obronnej z XIII w. będący pozostałością po siedzibie władców Koźla. Multimedialna ekspozycja zachęca do interaktywnego zwiedzania, podczas którego zwiedzający mają możliwość decydowania o wyświetlanych treściach. Dużym zainteresowaniem cieszy się łącznica telefoniczna, w której znajdują się nagrania wspomnień mieszkańców Ziemi Kozielskiej. Wyjątkowym elementem ekspozycji jest również ożywiona pocztówka, którą można oglądać na kilku ekranach. W pogodne dni istnieje możliwość wejścia na wieżę widokową, z której roztacza się piękna panorama miasta. Niezapomnianych wrażeń dostarcza również zwiedzanie zamkowych piwnic. 

Muzeum Ziemi Kozielskiej w 2021 r. otrzymało wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego – Certyfikat OROT.