KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. JANA CHRZCICIELA W OZIMKU

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. JANA CHRZCICIELA W OZIMKU, fot. Adam Krzyżanowski

Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Jana Chrzciciela w Ozimku został wybudowany w tym miejscu na fali rozwoju miejscowej parafii luterańskiej oraz pobliskiej Królewskiej Huty Malapane. Kamień węgielny pod budowę świątyni położono w 1819 r., natomiast jej budowę ukończono w kwietniu 1821 r. Koncepcja i projekt architektoniczny kościoła stworzył sam Karl Friedrich Schinkel, znany architekt i urbanista niemiecki, twórca m.in. gmachu Altes Museum w Berlinie, czy też Odwachu Staromiejskiego w Dreźnie. Znany schinklowski styl architektoniczny „Rundbogelstil” jest charakterystyczny i powtarzalny dla jego dzieł. Całość bryły kościoła w Ozimku utrzymana jest w schinklowskiej koncepcji tzw. „Normalkirche”. W latach 40. XIX wieku zdecydowano się na dobudowę wieży, która ściśle nawiązywała do stylu K. F. Schinkla. Pierwotny wystrój wnętrza kościoła zaprojektowany został także przez tego znanego architekta. Znalazły się tam m.in. elementy wykonane w całości w miejscowej Królewskiej Hucie Malapane tj. np. empora. Niestety w 1988 r. wnętrza świątyni strawił pożar. Do dziś zachowały się: balustrada chóru oraz obramowania okienne. Obecnie trwają prace remontowe i renowacyjne w kościele, który po dzień dzisiejszy jest jedną ze świątyń parafii ewangelicko-augsburskiej.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/889-kosciol-ewangelicko-augsburski-sw-jana-chrzciciela-w-ozimku