KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W OPOLU

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W OPOLU

Jeden z najcenniejszych zabytków Opola. Wzniesiony w XIV w. kryje w sobie wyjątkowe skarby kultury. Znany jest przede wszystkim jako nekropolia Piastów opolsko-raciborskich. W najstarszej części kościoła – kaplicy św. Anny, zwanej Piastowską, znajdują się tryptyki nagrobne Książąt Opolskich, a jej wnętrze zamknięte jest efektownym, oryginalnym polichromowanym sklepieniem gwiaździstym. W krypcie pod kaplicą podziwiać można najstarszy zachowany na Śląsku fresk z 1320 r. przedstawiający Ukrzyżowanie Chrystusa. Wejście do krypt podziemnych możliwe jest po uprzedniej rezerwacji na furcie klasztornej. Na szczególną uwagę wewnątrz świątyni zasługuje chór z barokowym prospektem organowym wykonanym w Lipsku w II poł. XVIII w., sklepienie oraz kaplica św. Maksymiliana Kolbego, w której odkryto fragmenty XV-wiecznych fresków. Od południowej strony do świątyni przylega budynek klasztoru.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/873-kosciol-pw-swietej-trojcy-w-opolu