BAZYLIKA PW. ŚW. JAKUBA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE

BAZYLIKA PW. ŚW. JAKUBA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE

Bazylika Mniejsza - największa i najważniejsza nyska świątynia pod wezwaniem św. Jakuba i Agnieszki. Jest jedynym zabytkiem Nysy, w którym możemy „przeczytać” o całej historii naszego grodu. Pod względem kubatury jest jedną z najpotężniejszych gotyckich świątyń w Polsce. Jej dach o powierzchni 4 tys. m² zaliczany jest do najbardziej stromych w Europie. Dach pokryty jest dachówką typu mnich i mniszka. Kościół ma wszystkie cechy charakterystyczne dla gotyku. Jest orientowany, a jego halowy układ daje efekt ogromnej przestrzeni. W środku symboliczne kolumny w ilości 12 po każdej stronie nawy głównej, na kolumnach po 12 szarych opasek natomiast między opaskami po 12 rzędów cegieł. W nawie głównej wisi żyrandol na świece Tinzmanna z 1598r. Skromny gotycki tryptyk w ołtarzu głównym jest pozostałością po 43 ołtarzach w kaplicach bocznych. W kościele pochowanych jest ośmiu biskupów wrocławskich i jest to największy zbiór nagrobków biskupich po katedrze wrocławskiej na Śląsku. W 2009 roku kościół otrzymał tytuł honorowy Bazyliki Mniejszej od Papieża Benedykta XVI, a Prezydent Polski nadał mu tytuł Pomnika Historii. Cenne obrazy Dürera oraz Willmana są ozdobą świątyni, która była odwiedzana m.in. przez króla polskiego Władysława IV Wazę. Obok stoi dzwonnica wybudowana na wzór włoskiej Campanilli. Nigdy nie dokończona, 45-metrowa 4-kondygnacyjna wieża, która w zamysłach pierwotnych autorów miała mieć ok. 100 m wysokości. W jej wnętrzach utworzono Skarbiec św. Jakuba.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/824-bazylika-pw-sw-jakuba-i-sw-agnieszki-w-nysie