DWOREK W KOMORNIE

Dworek w Komornie wybudowany został w 1760 roku, w miejscu spalonego późnobarokowego dworu. Budynek został uszkodzony podczas działań wojennych, a w 1947 r. został ponownie odnowiony. Ten klasycystyczny piętrowy, z podpiwniczeniem i poddaszem pałacyk wpisany jest do rejestru zabytków. W latach 1947/48 i 1948/49 istniała tutaj szkoła rachunkowości rolnej, a w 1952 r. przeniesiono tu z Chróściny Opolskiej Ośrodek Mechanizacji Rolnictwa, szkolący traktorzystów. W 1955 r. uruchomiono w Komornie technikum hodowlane, a w 1960 r. technikum rolnicze.
Obecnie dworkiem opiekuje się Stowarzyszenie Park i Dworek w Komornie, które dba o zachowanie jego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zabezpiecza zespół dworsko – parkowy przed niszczeniem, finansuje prace konserwatorskie i roboty budowlane, chroni i pielęgnuje istniejące  pomniki przyrody i prowadzi działania zmierzające do rewitalizacji zespołu dworsko – parkowego oraz stawu w parku.
Dworek położony jest w pięciohektarowym parku krajobrazowym ze wspaniałymi okazami starodrzewu w ilości ponad 1.000 drzew piennych reprezentowanych przez 35 gatunków liściastych i 8 iglastych, w tym liczne, rzadkie okazy. Park krajobrazowy został założony około 1800 roku i przekształcony w park romantyczny z 1858 roku, o nieregularnym układzie ze stawem, na którym znajduje się sztuczna wyspa. W parku  znajdują się trzy prawnie chronione pomniki przyrody: dwa rozłożyste platany klonolistne  (Anna Maria i Witold) oraz lipa drobnolistna (Sophie).