CENTRUM EDUKACJI LEŚNO-PRZYRODNICZEJ NADLEŚNICTWA ZAWADZKIE

Las

W 2004 r. Nadleśnictwo Zawadzkie utworzyło Izbę Przyrodniczo - Leśną wraz z Ogrodem Edukacyjnym, przy których w kolejnych latach powstały kolejne obiekty. Obecnie, w skład Centrum Edukacji Leśno - Przyrodniczej wchodzą: Sala Edukacyjna i Izba Leśno - Przyrodnicza Nadleśnictwa Zawadzkie z licznymi eksponatami związanymi z gospodarką leśną, a także ekspozycją spreparowanych zwierząt leśnych w naturalnej scenerii. Izba Przyrodniczo - Leśna i Leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin w Nadleśnictwie Zawadzkie”, które w 2011 r. otrzymały wyróżnienie w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat OROT 2011 r. W Leśnym Arboretum zobaczyć można wiele ciekawych gatunków roślin z całego świata, w szczególności bogatą w odmiany kolekcję irysów, a w Izbie Przyrodniczo - Leśnej odbywają się zajęcia z młodzieżą z zakresu ekologii lasu. Letnia Leśna Izba Edukacyjno -Turystyczna w Leśnictwie Dębie (powstała na bazie ciekawej architektonicznie drewnianej Stodoły z 1920 r.), Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna „Nad Małą Panwią" w Leśnictwie Rytwiny, Zespół Edukacyjno - Przyrodniczy „Malepartus" w Leśnictwie Dębie (ze ścieżką edukacyjną, zameczkiem myśliwskim ze starodrzewem rododendronów, otoczeniem leśnym Małej Panwi z kładką pieszo-rowerową), Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna „Świerkle" w pobliżu pola biwakowego „Świerkle" (z 20 tablicami, ławkami i stołem), skąd kierując się brzegiem rzeki Mała Panew dochodzimy do przystani kajakowej i miejsca odpoczynku „Świerkle"), Ścieżka edukacyjna „Szkółka Leśna" w Leśnictwie Kielcza (z 24 tablicami, wiatą turystyczną z ławkami i stołami oraz miejscem na ognisko), Dostrzegalnia przeciwpożarowa z platformą widokową dla zwiedzających,

Leśny Park im. Zasłużonych leśników Nadleśnictwa Zawadzkie (tu sadzonki drzew leśnych posadziły rodziny ku pamięci zmarłych leśników. Sadzonki wyhodowano z nasion pobłogosławionych przez Papieża Benedykta XVI w czasie pielgrzymki do Polski w dniu 26.05.2006 r. podczas Mszy Świętej na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Od 2010 r. odbywa się tu cykliczna impreza „Święto Drzewa". Przedstawiciele wszystkich szkół z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie sadzą „swoje" drzewa i krzewy wzbogacające bioróżnorodność lasów oraz bazę pokarmową ptaków), Zespól Administracyjno-Edukacyjny w leśnictwie Zarzecze, w skład którego wchodzą: Leśniczówka Zarzecze z 1902 r. o ciekawej budowie architektonicznej, Izba Geologiczna, Izba Historyczno-Łowiecka.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/1364-centrum-edukacji-lesno-przyrodniczej-nadlesnictwa-zawadzkie