PARK MIEJSKI W NYSIE

PARK MIEJSKI W NYSIE, fot. UM Nysa

Park Miejski w Nysie to duży zabytkowy park o powierzchni 42 ha. Został zaprojektowany na wzór angielskich parków krajobrazowych, w którym dominować miała swoboda i romantyzm. Dawniej tereny parku były podmokłe, przez które przepływały dwie odnogi rzeki Białki. W okolicach Młynówki znajdowały się ogrody biskupie. Z biegiem lat teren osuszano wznosząc młyny. W XIX wieku rozbierano elementy fortyfikacji, budowano nowe alejki i prowadzono nasadzenia drzew. Powstały dwa charakterystyczne stawy, na których można było pływać łódkami.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/1354-park-miejski-w-nysie