CAROLINUM W NYSIE

Carolinum w Nysie pierwotnie miało być uniwersytetem, ale przedwczesna śmierć fundatora biskupa Karola Habsburga spowodowała, że nie podpisano odpowiednich dokumentów. Ten jezuicki kompleks kształcił znakomite postaci m.in. Michała Korybuta Wiśniowieckiego czy Jakuba Sobieskiego. Ta wspaniała barokowa budowla została częściowo zniszczona podczas oblężenia francuskiego w 1807 roku. Kolegium jezuickie było jedną z najważniejszych uczelni Śląska. Do dziś pełni funkcje edukacyjne.

Źródło: UM Nysa