REZERWAT PRZYRODY STAW NOWOKUŹNICKI

REZERWAT PRZYRODY STAW NOWOKUŹNICKI fot. Milusiowe przygody

Staw Nowokuźnicki to rezerwat przyrody położony na terenie gminy Prószków, we wsi Nowa Kuźnia, w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Rezerwat podlegający ochronie zajmuje powierzchnię 28,91 ha. Spotkać tu można wiele gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak bocian czarny czy kobuz. Jeszcze większa jest liczba chronionych roślin, które tu występują (ponad 320 gatunków i 30 różnych zbiorowisk roślinnych). Do najciekawszych i najrzadszych przedstawicieli flory Stawu Nowokuźnickiego należą kotewka orzecha wodnego czy salwinia pływająca, czyli jedyny spotykana w Polsce gatunek paproci wodnej.
Staw został pięknie przystosowany dla odwiedzających. Wzdłuż jego wschodniego brzegu biegnie kilkusetmetrowej długości drewniany pomost spacerowy, malowniczo tonący w zaroślach pośród drzew. Przy pomoście znajduje się kilka miejsc odpoczynku z ławkami do siedzenia. Najpiękniejsze z nich znajdują się na platformach stojących w wodzie. Miejsce jest wręcz wymarzone na dłuższy postój i rodzinny piknik. Przy końcu pomostu spacerowego stoi wystająca nad korony drzew wieża obserwacyjna, z widokiem na malowniczo zarośnięty staw. To też najlepsze miejsce do podziwiania gniazdujących nad stawem ptaków, m.in. krzyżówek, łabędzi, orlików krzykliwych, rybołowów czy dzięciołów. Występują tu również bobry i wydry. 

wirtualne spacery po rezerwatach przyrody - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/1315-rezerwat-przyrody-staw-nowokuznicki