DĄBROWICE

Dąbrowice - kapliczka Fot. Gmina Chrząstowice

Dąbrowice to wieś położona w południowej części gminy Chrząstowice, pomiędzy Dębiem i Walidrogami, 12 km od Opola.
"Dambrowice" wymienia po raz pierwszy dokument z 1297 r. mówiący o założeniu parafii raszowskiej. Dopiero w urbarzu z lat 1566-1567 roku czytamy o "Dumbrowiczach".
W 1618 r. Dąbrowice wymienia się jako wieś książęcą. Miały one wówczas 6 rolników i 1 zagrodnika. Od niepamiętnych czasów w samym środku wsi stał drewniany krzyż przydrożny. W 1920 r. Józef Walecko w miejsce drewnianego postawił piękny krzyż kamienny z figurami. Z dąbrowickiej rodziny Walecko wywodziło się dwóch kapłanów: Jan Walecko ur. 08. 08. 1900 r., zmarł 14. 06. 1946 r. Józef Walecko ur. 08.03.1911 r., zmarł 23.08.1939 r. Krzyż został postawiony jako wotum dziękczynne za tych kapłanów.
Przy ul. Opolskiej również znajduje się krzyż. Widnieje na nim data 29 grudnia 1905 r. Zgodnie z opowiadaniami mieszkańców Dąbrowic, pewnemu młodzieńcowi prowadzącemu furmankę z kamieniami przeznaczonymi na budowę domu, spłoszyły się konie - chłopak został stratowany na śmierć. Aby uwiecznić pamięć o nim, jego rodzice postawili kamienny krzyż z przesłaniem do przechodniów i prośbą o modlitwę za zmarłego przedwcześnie syna.
W centrum wioski, prawdopodobnie już od połowy XVIII w. stoi kapliczka-dzwonnica. W murowanej kapliczce znajduje się dzwon z 1777 r., który dawniej nawoływał ludzi do modlitwy oraz oznajmiał o śmierci mieszkańca Dąbrowic i o zbliżającym się niebezpieczeństwie. W 2009 r. kapliczka została odrestaurowana i dziś jest prawdziwą ozdobą Dąbrowic. Co roku, w jedną z niedziel maja, odbywa się tam nabożeństwo.

Dąbrowice to wieś typowo rolnicza. Znajduje się tu też kilka zakładów usługowych m.in. zakład naprawy samochodów. Funkcjonuje tutaj też gospodarstwo agroturystyczne wraz z restauracją. Działa tu Rada Sołecka oraz koło DFK. Za pomocą środków przyznanych w ramach Funduszu sołeckiego oraz pracy własnej mieszkańcy sukcesywnie modernizują i remontują świetlicę wiejską, która służy im jako miejsce spotkań i organizacji różnych imprez.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/1273-dabrowice