DĘBSKA KUŹNIA

Świetlica pod lipami w Debskiej Kuźni Fot. Gmina Chrząstowice

Dębska Kuźnia po raz pierwszy wspomniana została w dokumentach z 1531 r. Wynika z nich, że koło wsi Dębie istniało osiedle kuźnicze zwane Dębską Kuźnią. 
W 1783 r. Królewski Wyższy Urząd Górniczy przebudował istniejący na terenie Dębskiej Kuźni młyn na piec do fryzowania - tak powstała tu filia ozimeckiej huty. W 1797 r. pracowało w niej 12 robotników wytwarzając żelazo sztabowe i kute. Po 80 latach pracy huta okazała się nierentowna, więc ją wygaszono. W tym miejscu stoi dziś tartak.
Jeszcze do lat 20-tych XX w. Dębska Kuźnia nie była całością. Składała się z trzech niezależnych osad: majątku, wsi i kolonii. Majątek został w 1928 r. przyłączony do wsi, a istniejący przy nim urząd powiatowy rozwiązany. Na starej pieczęci wiejskiej rozpoznać można hutnika, symbolizującego dawne tradycje tej wioski.
Nie tylko przemysł hutniczy rozwinął się w Dębskiej Kuźni. Do 1945 r. w pobliżu obecnego kościoła znajdowała się cegielnia Beiera i Waletzko. Wytwarzano w niej cegłę z gliny przy użyciu dwóch pieców obrotowych. Dziś miejsce to zostało zagospodarowane przez grupę aktywnych mieszkańców na urokliwy park. 
W Dębskiej Kuźni znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, w skład którego wchodzą: przedszkole i szkoła podstawowa, kiedyś - gimnazjum. Tuż przy szkole znajduje się ogólnodostępny kompleks boisk „Orlik 2012", plac zabaw oraz urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Przy obu placówkach znajdują się place zabaw.

Dumą jednostki OSP jest wyremontowana remiza, w której mieści się także Multimedialne Centrum Integracji - wyposażone w sprzęt komputerowy i szeroką gamę gier planszowych. W pobliżu powstaje tak zwana „Zagroda Dinusia” – miejsce zabaw, integracji i edukacji.
Dogodne położenie komunikacyjne, atrakcyjne lasy, ścieżki rowerowe, doskonała baza gastronomiczna przyciągają do Dębskiej Kuźni od wielu lat przyjezdnych, a w weekendy są miejscem wypoczynku mieszkańców Opola. Wielką popularnością cieszy się park bajek. Warto zobaczyć też pięknie utrzymane przydrożne kapliczki – m.in. kapliczkę św. Anny na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Krasickiego, kapliczkę św. Jana Nepomucena przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Danieckiej czy kapliczkę Najświętszej Marii Panny przy ul. Kolonii i odwiedzić Plac Bursztynowo-Solny przy stacji PKP. W Dębskiej Kuźni funkcjonują  gospodarstwa agroturystyczne, restauracje i lodziarnia.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/1270-debska-kuznia