NIWKI

Niwki - pomnik Fot. Gmina Chrząstowice

Wieś powstała w 1770 r. jako kolonia królewska przy krasiejowskim Urzędzie Leśniczym. Po Chobiu i Grodźcu były kolejną wioską z szeroko zakrojonej akcji kolonizacyjnej Fryderyka Wielkiego na ziemi opolskiej. Pierwotnie kolonia nazywała się Tempelhof, a została utworzona od nazwiska leśniczego Templera. Wieś z charakterystyczną kolonijną zabudową wzdłuż ulicy, polami za chałupą i dobudowaną później leśniczówką, jest swoistego rodzaju pomnikiem czasów fryderycjańskich. Okres założenia wsi pamięta kamienny krzyż na skrzyżowaniu. 
Pierwszą szkołę wybudowano tu w 1925 r. Przed wojną mieszkał tu nauczyciel, znany piewca niweckiej ziemi Johhanes Ochlast, który odkrywał i opisywał w gazetach i kalendarzach piękno okolicy. Szkoła spłonęła podczas frontu w 1945 r., po odbudowie, służyła mieszkańcom Niwek do lat 70-tych. W roku 1975 powstał w niej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, dziś funkcjonujący jako Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, a dzieci z Niwek uczęszczają do szkoły w Dębskiej Kuźni. 
W wiosce znajduje się pomnik poświęcony ofiarom I i II Wojny Światowej, budynek dawnej remizy strażackiej z XIX w. słup dzwonnicy z 1896 r., wspomniany wyżej kamienny krzyż z 1770 r. ufundowany przez jedną z dawnych mieszkanek wsi oraz kapliczka na skrzyżowaniu z ok. 1850 r. z rzeźbami Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus. Przy ul. Wiejskiej od 2010 r. stoi pomnik wywodzącego się z Niwek kolarza Joachima Halupczoka, mistrza świata w kolarstwie z 1989 r. Co roku, w czerwcu, przez Niwki przebiega trasa wyścigu kolarskiego - memoriału Joachima Halupczoka. Plac rekreacyjno-sportowy jest miejscem spotkań mieszkańców i gości podczas imprez plenerowych, można skorzystać ze znajdujących się tu sprzętów do ćwiczeń, placu zabaw, boiska czy wydzielonego miejsca na ognisko. 

 

Niwki są idealnym miejscem dla letników z Opola, buduje się tu wiele domków wypoczynkowych, schowanych w młodniku przy drodze do Turawy. Żywiczne powietrze, grzyby, jagody i cisza - to atuty sołectwa.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/1249-niwki