KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP W RADOMIEROWICACH

KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP W RADOMIEROWICACH, fot. Mateusz Fila

Kościół Wniebowzięcia NMP w Radomierowicach, na terenie Gminy Murów to niezwykle rzadki przykład kościoła salowego z charakterystycznym dla protestanckiej architektury sakralnej ołtarzem ambonowym, z elewacją w formie tzw. muru pruskiego. Budowla nakryta jest czterospadowym dachem, krytym gontem. W jednonawowej, orientowanej konstrukcji budynku bez wydzielonego prezbiterium znajdują się  empory dzielące wnętrze na trzy części. Pierwotnie świątynia powstała i była użytkowana przez tutejszą wspólnotę ewangelicką, w związku z akcją kolonizacji tych terenów na zlecenie króla pruskiego Fryderyka II przez ludność, pochodzącą głównie z Palatynatu i Hesji. Kościół wybudowany został w latach 1786-1790 według projektu Christiana Isemera. Oryginalnie wnętrze świątyni utrzymane było w stylu rokokowo-klasycystycznym. Między emporami wybudowano chór muzyczny z organami z lat 90. XVIII w. W kolejnych latach, a dokładniej w 1860 r. kościół został poddany renowacji.  Do 1945 r. służył on wspólnocie ewangelickiej, po II wojnie światowej został on przekazany w pieczę kościoła katolickiego. Doszło wtedy do zmian we wnętrzu świątyni, charakterystyczny protestancki ołtarz ambonowy rozdzielono, a w miejscu zdemontowanej ambony umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Obecnie świątynia pełni rolę kościoła filialnego Parafii Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/1171-kosciol-wniebowziecia-nmp-w-radomierowicach