KOŚCIÓŁ PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W ZAKRZOWIE TURAWSKIM

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Zakrzowie Turawskim, na terenie Gminy Turawa jest ciekawym przykładem zabytkowej, drewnianej architektury sakralnej na terenie województwa opolskiego. Został on wybudowany w 1759 r., a jego fundatorką była Anna Barbara von Löwencron. Świątynia o konstrukcji zrębowej z prostokątną nawą i wyodrębnionym prezbiterium posiada kwadratową wieżę, zwieńczoną cebulastym hełmem, pokrytym gontem. Wokół kościoła znajdują się niskie podcienia tzw. soboty, charakterystyczne dla kościołów drewnianych na Śląsku, Morawach i w Małopolsce. Wnętrze kościoła zdobią ołtarze w stylu klasycyzującego baroku. W ołtarzu głównym znajdują się wizerunki świętych patronów, w ołtarzach bocznych umieszczono wizerunki św. Grzegorza oraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Niezwykle cennymi zabytkami na wyposażeniu kościoła są gotycka figurka Matki Boskiej, pochodząca z XIV w. oraz barokowa chrzcielnica z XVIII w. Świątynia jest obecnie kościołem filialnym Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej.