IZBA PAMIĘCI JAKUBA KANI W STARYCH SIOŁKOWICACH

Izba Pamięci Jakuba Kani mieści się w budynku biblioteki w Starych Siołkowicach Izba powstała, aby uczcić pamięć wybitnego Ślązaka, poety i pisarza ludowego. Jakub Kania urodził się w 1872 roku w Starych Siołkowicach. Założył tutaj oddział Towarzystwa Polsko-Katolickiego „Oświata”. Propagował język polski, polskie tradycje i zwyczaje, organizował spotkania, na których recytowano wiersze oraz grano przedstawienia. 
W 1903 roku za zerwanie chorągwi cesarskiej podczas oficjalnych uroczystości, dostał karę pół roku więzienia. W 1914 roku za agitację dotyczącą odrodzenia się państwa polskiego po I wojnie światowej został aresztowany, a następnie wysłany na front. W 1920 roku za swoje poglądy propolskie został pobity przez niemieckich bojówkarzy. Brał też udział w III powstaniu śląskim. Po zakończeniu II wojny światowej w Siołkowicach zorganizował polską szkołę. Pisał artykuły oraz wiersze dla „Gazety Opolskiej”, „Katolika” i „Nowin Opolskich”. Poeta zmarł w 1957 roku w Siołkowicach. Po śmierci w jednym z pomieszczeń rodzinnego domu, utworzono Izbę Pamięci, którą później przeniesiono do budynku biblioteki. Na ścianie domu do dzisiaj widnieje tablica pamiątkowa, a nieopodal Izby znajduje się popiersie z jego wizerunkiem.
W izbie znajdziemy liczne pamiątki związane z działalnością poety, w tym niezwykle cenne rękopisy, książki, fotografie, legitymacje oraz inne dokumenty. Dodatkowo w izbie umieszczono niezwykły zbiór dzieł z prywatnego księgozbioru mieszkańca Starych Siołkowic – Józefa Macioszka. To ponad 200 książek literatury pięknej polskich autorów. Są to kompletne serie wydawnicze, które dzisiaj trudno już zdobyć. 
Opiekę nad izbą sprawuje miejscowa biblioteka.
 


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/1063-izba-pamieci-jakuba-kani-w-starych-siolkowicach