PAŁAC W BIECHOWIE

Zespół pałacowy, neorenesansowy w Biechowie od 1658 do 1720 pozostawał w rękach rodziny von Hoditz. Na początku XIX wieku przeszedł na własność rodziny Matuschka. W latach 1856-1863, w miejsce spalonego w 1854 pałacu, powstał obecny zespół pałacowy według planów architekta Karla Lüdecke z Wrocławia na zlecenie hrabiego Eloi (Eligiusza) Marii Matuschka-Topolczan. Obecnie Pałac znajduje się w rękach prywatnych i jest niedostępny dla zwiedzających, jednakże warto spojrzeć na niego zewnątrz.