ZAMEK OPPERSDORFFÓW W GŁOGÓWKU

Zamek w Głogówku to dawna rezydencja książęca i rycerska zbudowana przez Piastów opolskich w XIII w. Od 1561 r. był własnością Oppersdorffów.
Ta piękna, okazała budowla dziś jest w nienajlepszym stanie; stanowi własność miasta i nie jest udostępniana turystom, a znajdujące się tu niegdyś Muzeum przeniesione zostało do pobliskiej Baszty Więziennej.
Zamek dzieli się na dolny i górny, zdobią go narożne wieże, kamienne portale, dekoracje rzeźbiarskie i kaplica z polichromią Franciszka Sebastiniego. Całość otacza zabytkowy park.
Tu w 1655 r. przebywał król Jan Kazimierz wraz z dworem, liczącym 1800 osób (miasto miało wówczas 1100 mieszkańców.), chroniąc się przed najazdem szwedzkim. 
W czasie pobytu króla gościli tu: hetman Stefan Czarnecki, poeta Jan Andrzej Morsztyn, a także Jakub Sobieski, ojciec przyszłego króla. Tu też gościł wybitny niemiecki kompozytor Ludwig van Beethoven, pracując nad ukończeniem IV-symfonii B-dur, którą zadedykował hrabiemu Franciszkowi Joachimowi Oppersdorff.