SZLAK BŁ. MARII LUIZY MERKERT W NYSIE

SZLAK BŁ. MARII LUIZY MERKERT W NYSIE

Miejska trasa turystyczna prowadząca przez miejsca związane z bł. Marią Luizą Merkert, założycielką Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, nazywaną także „Śląską Samarytanką”. Na 4-kilometrowym szlaku, oznaczonym tablicami z uniwersalnymi sentencjami bł. Marii, znajdują się: Bazylika św. Jakuba i Agnieszki, w której Maria została ochrzczona, i w której znajduje się relikwiarz z jej szczątkami; dom macierzysty sióstr, wybudowany z inicjatywy Marii, znajduje się tu kaplica pw. św. Rodziny i salka poświęcona działalności i życiu zakonnicy; kościół pw. św. Piotra i Pawła, obok którego znajdował się szpital biskupi, w którym Maria pielęgnowała chorych; szpital miejski. Trasę kończy Wieża Bramy Ziębickiej, z której rozpościera się piękna panorama Nysy. Maria Luiza zajmowała się posługą potrzebującym, chorym i umierającym. Siostry w założonym przez nią zgromadzeniu służyły każdemu bez względu na stan, płeć czy wyznanie, były przykładem tolerancji, otwartości i szacunku. Opiekowały się chorymi i ich rodzinami. Maria Luiza otworzyła 90 domów zakonnych (Polska, Czechy, Niemcy, Szwecja), w tym szpitale i domy opieki dla starców i sierot. Dzieło Marii Luizy trwa ponad półtora wieku. Dziś siostry pomagają potrzebującym w wielu państwach Europy, Azji i Ameryki Południowej.

Zgłoszony przez Urząd Miejski w Nysie "Szlak pn. Śladami Marii Luizy Merkert" został wyróżniony w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat OROT w 2010 r. i został zgłoszony do ogólnopolskiego etapu konkursu.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/odkrywaj/1004-szlak-bl-marii-luizy-merkert-w-nysie