TERENY LEŚNE NADLEŚNICTWA ZAWADZKIE

Stawy Pluderskie, fot. Nadleśnictwo Zawadzkie

Obszar Nadleśnictwa Zawadzkie ze względu na duże wartości krajobrazowe i przyrodnicze, ze zróżnicowanymi ekosystemami leśnymi i polnymi dostarcza wielu wrażeń estetycznych, służy zaspakajaniu potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem. Bogactwo terenów leśnych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym pozwala uprawiać zarówno turystykę wypoczynkową, czy krajoznawczą jak również turystkę kwalifikowaną. Grzybobrania, biwakowanie, trekking, spacery z kijkami, spływy kajakowe rzekami pośród lasów, wędkowanie– sposobów na aktywny wypoczynek w lesie o różnym stopniu intensywności jest mnóstwo i każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dla turystów utworzono 3 duże miejsca odpoczynku, szlaki rowerowe o łącznej długości 115 km z licznymi zadaszeniami turystycznymi, 3 ścieżki edukacyjne, a dla zmotoryzowanych przygotowano 22 miejsca postojowe z zadaszeniami, ławami i stołami. Przez teren Nadleśnictwa przepływa ze wschodu na zachód rzeka o wartkim nurcie - Mała Panew (tzw. Opolska Amazonka), która meandrując tworzy malowniczą linię brzegową podziwianą przez amatorów wędrówek pieszych, rowerowych i kajakarzy. Na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie położonych jest kilkanaście zbiorników wodnych pełniących funkcje retencyjne. Należą do nich między innymi: zespół 5 kaskadowych Stawów Pluderskich w leśnictwie Piotrowina oraz wybudowany w programie tzw. Małej Retencji Nizinnej „Regolowiec” w leśnictwie Haraszowskie, „Liszczok” w leśnictwie Piotrowina oraz „Pilawówka” w leśnictwie Łaziska. 
Lasy Nadleśnictwa Zawadzkie wchodzą w skład Obszaru chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie", znajduje się tu również kilka Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych chroniących najciekawsze przyrodniczo miejsca oraz obszary tzw. Natury 2000. Mniejsze obiekty, takie jak śródleśne bagna, zarastające łąki czy stawy z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt to liczne użytki ekologiczne. Ochroną prawną objęto również pomniki przyrody w tym pojedyncze drzewa, kępy i aleje drzew. Więcej informacji na temat turystyki znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Zawadzkie.

Turystyka przyrodnicza na terenie leśnym w Nadleśnictwie Zawadzkie w 2009 r. otrzymała Certyfikat OROT jako Najlepszy Produkt Turystyczny 2009 r. w kategorii „Obszar”.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/aktywnie/1365-tereny-lesne-nadlesnictwa-zawadzkie