NYSKI SZLAK FORTECZNY

NYSKI SZLAK FORTECZNY

Nyski Szlak Forteczny to nowa oznakowana trasa, która umożliwia dotarcie do wszystkich ważnych obiektów Twierdzy Nysa. Szlak rozpoczyna i kończy swój bieg w Bastionie św. Jadwigi, gdzie znajduje się Informacja Turystyczna, wystawa dotycząca twierdzy oraz multimedialna trasa historyczna. Innymi obiektami na szlaku są: Wieża Ciśnień, Fort Prusy, Wysokie Obwałowania, Fort II, Cmentarz Garnizonowy. Szlak został oznakowany specjalnymi drogowskazami, a przy Bastionie św. Jadwigi i Forcie II stanęły tablice informacyjne z mapą szlaku. Szlak uzupełniony jest o dodatkowe tablice informujące o poszczególnych obiektach twierdzy wyposażone również w kody QR. Dodatkowo na szlaku zamontowano dwie duże tablice promujące Twierdzę Nysa. Dla rowerzystów przemierzających szlak wybudowano odcinki ścieżek rowerowych i zamontowano stojaki rowerowe. W ramach zwiększenia atrakcyjności obiektów fortecznych na szlaku wykonano dodatkowe elementy takie jak historyczny piec do wypieku chleba czy umeblowanie izby żołnierskiej. Dla odwiedzających szlak przygotowano przewodnik po Twierdzy Nysa z mapą szlaku. Dodatkowo wydane zostały publikacje promujące twierdzę, tj. album fotograficzny oraz komiks ukazujący historię twierdzy. Elementem zwiększającym atrakcyjność szlaku jest możliwość zdobycia specjalnej odznaki turystycznej Twierdza Nysa. Szlak ma również swoją wersję wirtualną, która znajduje się pod linkiem www.nysa.eu. Na szlaku organizowane są spacery z przewodnikami.

Infrastruktura szlaku wzbogacana jest stale o takie elementy jak: place zabaw, ławki, siłownie, monitoring czy toalety publiczne. Ciekawym innowacyjnym projektem zastosowanym również na szlaku jest możliwość odsłuchania informacji przekazywanych poprzez telefon komórkowy jako słuchowisko po zeskanowaniu odpowiedniego kodu QR. Na przebiegu szlaku na obszarach zielonych zamontowane zostały nowe elementy edukacyjne tj. np. budki z głosami ptaków czy nietoperzy oraz hotele dla owadów.

W dniu 20 października 2022 r. Nyski Szlak Forteczny otrzymał Certyfikat Specjalny OROT w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny etap regionalny 2022 r. 


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/aktywnie/1341-nyski-szlak-forteczny