ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA "Z JARNOŁTÓWKA DO ROZDROŻA POD PIEKIEŁKIEM"

Złoty Potok fot. Milusiowe przygody

Długość trasy: 2,0 km, czas przejścia 40'
Jest to najkrótsza ze ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie". Ścieżka rozpoczyna się na skraju lasu po prawej stronie drogi do Pokrzywnej za mostem na Złotym Potoku, skąd kieruje się prosto ku odsłonięciom skalnym „Karliki”. Przy  jednym z okazalszych „Karlików” wyznaczono przystanek nr 1. Przy skalnych  platformach widokowych, z których roztacza się panorama przełomu Złotego Potoku, Janołtówka i Pokrzywnej. Teren wokół porasta naturalny około 90-letni las górski z bukiem zwyczajnym (Fagus silvatica), dębem szypułkowym (Quercus robur), klonem jaworem (Acer pseudoplatanus), lipą drobnolistną (Tilia cordata), świerkiem pospolitym (Picea abies) i modrzewiem europejskim (Larix decidua). Dalej ścieżka biegnie do skrzyżowania pieszych szlaków turystycznych ( żółtego i niebieskiego) nazywanego „Rozdrożem pod Piekiełkiem” gdzie kończy swój bieg.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych ZOPK.
Oznakowanie wszystkich ścieżek – biały kwadrat z zieloną przekątną.

Podany adres do PTTK Głuchołazy


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/strona/aktywnie/1298-sciezka-przyrodniczo-dydaktyczna-z-jarnoltowka-do-rozdroza-pod-piekielkiem