SZLAK DREWNIANYCH ZABYTKÓW ARCHITEKTURY SAKRALNEJ WOKÓŁ OPOLA

Trasa łatwa, 45 km, czas przejazdu ok. 3-4 godzin
Opole centrum – Opole Bierkowice – Opole Czarnowąsy – Dobrzeń Mały – Dobrzeń Wielki – Świerkle – Kolanowice – Luboszyce – Kępa – Opole  

Zwiedzamy po drodze:
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach – drewniany kościół z 1613 roku przeniesiony z Gręboszowa k. Namysłowa; modrzewiowy o konstrukcji zrębowo-wieńcowej; wewnątrz unikatowe epitafia chłopskie z kaplicy cmentarnej z Ligoty Górnej.

Opole-Czarnowąsy – kościół pielgrzymkowy pw. św. Anny; drewniany o konstrukcji zrębowo-wieńcowej, otoczony sobotami. Obecny kościół jest rekonstrukcją oryginalnego z 1687 roku, który spłonął w 2005 roku. We wsi znajduje się także ponorbetański zabytkowy, barokowy zespół klasztorno-kościelny z XVII i XVIII wieku.

Dobrzeń Wielki – kościół pielgrzymkowy pw. św. Rocha; zbudowany w 1658 roku na miejscu pochówku ofiar zarazy; drewniany o konstrukcji zrębowej, otoczony sobotami; wyposażenie wnętrza barokowe.

Kolanowice – kościół filialny pw. św. Barbary; pierwotnie wzniesiony w 1678 roku za murami obronnymi w Opolu; po sekularyzacji w 1810 roku zakupiony przez mieszkańców wsi, odbudowany w Kolanowicach i poświęcony w 1812 roku; drewniany o konstrukcji zrębowej, otoczony sobotami; wyposażenie wnętrza barokowe.