OPOLSKIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ*** W OPOLU

OPOLSKIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ*** W OPOLU

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej to jedyny regionalny punkt informacji turystycznej w województwie opolskim. Informacja Turystyczna ma swoją siedzibę w Opolu przy ul. Żeromskiego 3. W  tym miejscu turyści z kraju i zagranicy, ale także mieszkańcy regionu mogą uzyskać szczegółowe informacje o nim, otrzymać fachową pomoc i atrakcyjne materiały turystyczne z całego województwa. 
OCIT nie prowadzi sprzedaży, a wszystkie materiały i publikacje udostępniane są turystom nieodpłatnie. Wśród wydawnictw, broszur, map, czy informatorów znajdują się zarówno atrakcyjne materiały wydawane przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną, jak i materiały otrzymywane bezpośrednio od atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych, gastronomicznych, a także informatory przekazywane przez pozostałe informacje turystyczne z województwa, czy urzędy miast i gmin. 
W OCIT pracują osoby z pasją i zaangażowaniem, posiadające wieloletnie doświadczenie w swoim fachu. Zawsze chętnie służą profesjonalną informacją turystom chcącym bliżej poznać region. Pracownicy OCIT porozumiewają się w kilku językach obcych, m.in.: po angielsku, czesku i niemiecku, są wśród nich także osoby uczące się języka migowego. Dzięki temu każdy turysta może czuć się swobodnie i zawsze uzyska stosowną informację. Wśród zatrudnionych tu osób znajdują się przewodnicy turystyczni, osoby dla których turystyka jest pasją, posiadające dużą wiedzę o regionie.

Osoby zainteresowane atrakcjami turystycznymi województwa opolskiego wszelkie informacje mogą otrzymać zarówno osobiście – odwiedzając punkt, ale także mailowo:

- e-mail: info@ocit.pl 
- telefonicznie: +48 77 44 12 521, +48 77 44 12 522,
- poprzez portale społecznościowe na FB: visitopolskieplOROTOpolskiBifyjKoło Przewodników i Pilotów Wycieczek i  Instagramie.

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej, czynne jest:

W okresie od maja do września:

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w soboty od 09:00 do 16:00.

W okresie od października do kwietnia:

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 16:00 oraz w soboty od 09:00 do 16:00.


Source URL: https://www.visitopolskie.pl/ocit