Nazwa obiektu

Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny

Kategoria: Parki Opolskie TOP 10
Dane adresowe
Dodatkowe informacje

Obejmuje Chełm z jego najwyższym wzniesieniem Górą Świętej Anny (400 m n.p.m.), na której szczycie i stokach znajduje się sanktuarium św. Anny wraz z zespołem klasztornym i malowniczą kalwarią. Rdzeniem tego wulkanicznego wzniesienia jest bazaltowy słup skalny, będący ujściem magmy do krateru wulkanu. W jednym z wielu nieczynnych kamieniołomów utworzono rezerwat geologiczny Góra Świętej Anny, który stanowi ilustrację budowy geologicznej tych okolic. Specyficzne warunki glebowe i odrębność klimatyczna wpłynęły na kształtowanie się szaty roślinnej. Lasy, dawniej powszechne, zajmują obecnie tylko 21% powierzchni parku, są niejednolite i porozcinane polami uprawnymi. Pod względem przyrodniczym są jednak urozmaicone i bardzo interesujące. Spotyka się tu drzewostany bukowe, iglaste i mieszane. Najcenniejsze przyrodniczo obszary leśne objęto ochroną rezerwatową, tworząc np. rezerwaty chroniące buczyny: Lesisko, Boże Oko, Grafik, Biesiec, rezerwat geologiczny czy też ścisły rezerwat florystyczny Ligota Dolna. W 2004 r. Górę Świętej Anny - komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczny, urzekająco piękny i niepowtarzalny, uznano za pomnik historii. Rozpoczęto też starania o jej wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Źródło: Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego, wyd. Oficyna Piastowska

 

 

Dodaj własne zdjęcie do obiektu

Możesz dodać własne zdjęcie do obiektu.
Do zdjęcia, które dodajesz powinienieś mieć prawa autorskie.
Zdjęcie pojawi się przy obiekcie po weryfikacji przez redakcję portalu.

Proszę uzupełnić dane.


Dodaj zdjęcie

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: