Dolina Stobrawy – na spotkanie z modraszkiem11.07.2013

Tym, którzy lubią aktywny wypoczynek, poszukują kontaktu z przyrodą, są żądni przygód, czują w sobie „ducha odkrywcy” oraz tym wszystkim, którzy w gronie rodzinnym lub znajomych, w miły i niecodzienny sposób pragną spędzić wspólnie czas polecam spływ kajakowy po Stobrawie.

Stobrawa jest prawym dopływem Odry, przepływającym przez województwo opolskie. Rzeka o długości ok. 78 km ma swoje źródło na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej na południe od Olesna, a dokładnie w miejscowości Wachowice. Bieg Stobrawy wyznacza historyczną granicę między Dolnym a Górnym Śląskiem.

Walorem rzeki jest czystość jej wód, piaszczyste dno, malownicze położenie i stosunkowo niewielka głębokość. Średnia szerokość rzeki Stobrawy w dolnym jej biegu wynosi ok. 2-3 m, zaś w środkowym i ujściowym odcinku szerokość rzeki wynosi ok. 6-7 m. Głębokość wody wynosi najczęściej ok. 50 cm. Należy jednak pamiętać, że w okresie wiosennych roztopów i przy dużych, trwających kilka dni opadach deszczu, poziom wody w Stobrawie może ulec znacznemu podwyższeniu.

Z uwagi na walory przyrodnicze rzeki obszar doliny Stobrawy od wsi Ligota Dolna do wsi Wierzchy objęty jest ochroną prawną Natura 2000 „Łąki nad Stobrawą w okolicach Kluczborka”. Na obszarze tym występują zbiorowiska okresowo koszonych łąk ze szczawiami, rdestem wężownikiem, wierzbówką, turzycami oraz mozgą trzcinowatą i krwiściągiem lekarskim. Bardziej podmokłe tereny rzeki zarasta trzcina. „Łąki nad Stobrawą w okolicach Kluczborka” to malowniczy teren z przewagą siedlisk łąkowych i zaroślowych, na których nie tylko zapalony przyrodnik wypatrzy coś ciekawego. Przykładowo w okolicach Markotowa Dużego swoje siedlisko ma – będący pod ochroną – piękny  motyl o nazwie modraszek teleuis. W dolinie Stobrawy występuje także bogactwo ptaków, w szczególności: bocian biały, derkacz, dzięcioł czarny, gąsiorek, ortolan, lerka, jarzębatka, przepiórka. Na brzegach rzeki ujrzymy żabę jeziorową i żabę trawną, a ssaków: zająca i sarnę.

W dalszym biegu Stobrawy, już za wsią Szumy, rzeka przepływa przez Stobrawski Park Krajobrazowy – największy park krajobrazowy w województwie opolskim. Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 49 gatunków roślin prawnie chronionych, 16 gatunków z Polskiej czerwonej listy oraz około 130 gatunków rzadkich. Do najciekawszych należą: długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, mysiurek maleńki, lindernia mułowa oraz rośliny wodne. Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku są zbiorowiska leśne, z których największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Stobrawa na leśnym odcinku biegu przez Stobrawski Park Krajobrazowy ma szczególne walory krajobrazowe.

W miejscowości Zawiść warto udać się na pieszą wycieczkę wyznaczoną ścieżką przyrodniczą, której tematem przewodnim są podmokłe i śródleśne łąki. Na ścieżce o długości 10 km utworzonych zostało kilka przystanków z tablicami informacyjnymi: „Bór sosnowy”, „Łąki Szubiennik”, „Stawy”, „Wydmy”, „Pomnik przyrody”. 

Dodatkową atrakcją Stobrawy są pozostałości po zabytkowych młynach wodnych np. we wsiach Markotów Duży, Cygany i Wąsice.

Piękną Stobrawy i jej doliny najlepiej podziwiać płynąc kajakiem. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z/s w Kujakowicach Górnych w ramach krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) zrealizowała projekt pn. „Stobrawa – rzeka wiedzy”. W ramach realizacji tego projektu wyznaczony i oznakowany został przebieg szlaku kajakowego Stobrawy.

Serdecznie zachęcam do odwiedzenia i poznania pięknej doliny Stobrawy, szczególnie podczas spływu kajakowego.

 

  Krzysztof Adamski

Przewodnik turystyczny po województwie opolskim

www.stobrawa-kajaki.pl   

tel. 607-080-795

e-mail: k.adamski@interia.pl    

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: