Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego "VisitOpolskie"UWAGA! OBECNIE DZIAŁALNOŚĆ KLASTRA TURYSTYCZNEGO JEST ZAWIESZONA.

Klaster turystyczny województwa opolskiego „VisitOpolskie” powstał na bazie członków Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

            OROT działa jako stowarzyszenie już od 2003 roku. Prezesem OROT jest Stanisław Rakoczy jednocześnie pełniący funkcję Wiceministera Spraw Wewnętrznych. Głównym zadaniem OROT jestszerokorozumianapromocja województwa opolskiego. W celu realizacji tego zadania OROT organizuje liczne szkolenia dla branży turystycznej, wizyty studyjne dla dziennikarzy i touroperatorów z kraju i zagranicy. W roku 2012 OROT wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego uczestniczyła w 13 targach turystyki w kraju i zagranicą, gdzie rozdała zainteresowanym kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy promoujących woj. opolskie. Dzięki projektom, których OROT zrealizowała do 2012 r. czternaście, działa jeszcze intensywniej i skuteczniej na korzyść województwa opolskiego. Co najważniejsze, zostało stworzone Opolskie Centrum Informacji Turystycznej wraz z portalem internetowym Visitopolskie.pl, który według prowadzonych statystyk, z każdym dniem jest coraz bardziej popularny w kraju jak i zagranicą. Zaufało nam wiele samorządów, instytucji i podmiotów chociażby takich jak: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, P.B.P. Sindbad z Opola, Bank Ochrony Środowiska S.A.JuraPark w Krasiejowie czy chociażby uczelnie wyższe takie jak: Politechnika Opolska i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, dzięki czemu liczba członków OROT w 2012 r. przekroczyła liczbę ponad 100 członków! Niewątpliwa korzyść dla branży turystycznej Regionu i wyjście naprzeciw jej wieloletnim oczekiwaniom to stworzenie przez OROT klastra turystycznego "VisitOpolskie"Dlaczego warto wstąpić do klastra „VisitOpolskie”?  - Bo duży może więcej!

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW KLASTRA:

 • Dobry kontakt z partnerami, budowanie zaufania, dzielenie się doświadczeniami
 • Nowe spojrzenie na rynek branży turystycznej
 • Większa świadomość swoich możliwości rozwojowych
 • Zwiększenie pozycji negocjacyjnej, specjalizacja ofert produktowych i usługowych
 • Bardziej zdywersyfikowany pakiet produktów lub usług na poziomie grupowym
 • Wizerunek i marketing, zwiększona rozpoznawalność i wiarygodność
 • Narzędzie wpływu na politykę
 • Wsparcie rozwiązywania konkretnych problemów
 • Możliwość porównania swojej działalności z podobnymi firmami (benchmarking)
 • Nowe możliwości biznesowe, zwiększona wiedza o innych firmach i instytucjach, z którymi można rozwiązywać problemy, a także inicjować nowe przedsięwzięcia


GŁÓWNE CELE KLASTRA:

 1. Ekspansja i internacjonalizacja klastra - budowanie wizerunku, promocja, wsparcie inwestycji zagranicznych, współpraca międzynarodowa, realizacja projektów międzynarodowych, doskonalenie instrumentów i metod współpracy.
 2. Badania, analizy, współraca (networking) - intensyfikacja kontaktów międzyludzkich, sieciowanie firm, zbieranie i dzielenie się informacjami, opracowywanie raportów, organizacja seminariów i spotkań, tworzenie stron internetowych i baz danych.
 3. Lobbying, wpływanie na formułowanie polityki - prowadzenie dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami, sferą nauki oraz światem polityki; działania na rzecz znoszenia zidentyfikowanych barier biurokratycznych, systemowych.
 4. Współpraca gospodarcza - tworzenie sieci klientów i poddostawców, wspólne zamówienia,  wspólne działania marketingowe, organizacja i uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach, wystawach.
 5. Rozwój zasobów ludzkich, edukacja, szkolenia - monitorowanie rynku pracy pod względem dostępności wykwalifikowanej kadry, organizacja szkoleń, współpraca z instytucjami edukacyjnymi.
 6. Innowacje i technologie - dyfuzja innowacji, obserwacja trendów technologicznych, wyznaczanie standardów, współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi oraz instytucjami wspierającymi innowacje.

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: