Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów przy OROTKoło Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek działa w ramach struktur organizacyjnych stowarzyszenia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jako wydzielona jednostka organizacyjna, koordynująca działalność licencjonowanych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Do zadań koła należy:

  1. Zrzeszanie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  2. Świadczenie w ramach OROT usług przewodnickich i pilockich w zakresie posiadanych przez przewodników i pilotów uprawnień, na zlecenie uprawnionych organizatorów turystyki oraz innych osób prawnych i fizycznych.
  3. Prowadzenie szkoleń i dokształcanie przewodników i pilotów.
  4. Prowadzenie działalności krajoznawczej oraz organizowanie i ułatwianie przewodnikom oraz pilotom uprawianie turystyki we wszelkich jej formach.
  5. Współdziałanie z Zarządem oraz Biurem Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w zakresie:
  • realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, a w szczególności promocji turystycznej województwa opolskiego,
  • służenie fachową wiedzą przewodnicką innym jednostkom organizacyjnym w realizacji ich zadań programowych,
  • dbanie o dobre imię Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jej członków oraz całego środowiska przewodnickiego i pilockiego.

Członkowie Koła:

 

 

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO

TELEFON, E-MAIL

UPRAWNIENIA

JĘZYK

1.

Krzysztof Adamski

607 080 795

k.adamski@interia.pl

przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski, Niemiecki

2.

Michał Augustyniak

501 087 769

m_augustyniak@poczta.fm

przewodnik teren. po woj. opolskim, pilot wycieczek, opiekun kolonijny, animator czasu wolnego

Polski

3.

Nina Bober

507 167 189

bonista@op.pl

przewodnik po woj. opolskim, pilot turystyczny. Uprawnienia kierownika zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Uprawnienia pedagogiczne. Działalność - wystawianie rachunków.

Polski

4.

Andrzej Zdzisław Bobkiewicz

880 615 570

pskwopolu@gmail.com

przewodnik teren. po woj. opolskim, pilot wycieczek

Polski, Niemiecki, Ukraiński, Rosyjski, Esperanto

5.

Małgorzata Borecka - Wanat

662 340 088

abmbw@wp.pl

pilot wycieczek

Polski, Niemiecki, Chorwacki, Serbski

6.

Anatol Bukała

 

606 912 049

a.bukala@op.pl

 

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski, Niemiecki

7.

Zbigniew Dąbrowski

534 701 771

dabek53@interia.pl

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski

8.

Marcin Hussak

604 710 254
marcin.husak@gmail.com

Pilot wycieczek
Przewodnik terenowy po woj. opolskim
Przewodnik turystyczny

Polski

9.

Barbara Karpowicz

793 743 948

Kamba37@wp.pl

 pilot wycieczek (Opole, Bierkowice)  Angielski

10.

Małgorzata Konopka

784 493 750

malkon.op@wp.pl

przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski

11.

Alina Kowarz

692781609

alina.mazur@wp.pl

przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski, Niemiecki

12.

Agnieszka Kreduszyńska - Kamionka

798 700 016

a.kreduszynska@gmail.com

przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski, Angielski

13.

Wojciech Kwiecień

728 515 953

wojtek.kwiecien@wp.pl

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski

 14.

Jakub Ligęzka

736 609 343

ligezkajakub@gmail.com

 

Przewodnik teren. po woj. opolskim

Certyfikat OROT nr 16/04/2013
 Polski, Niemiecki, Angielski
15.

Justyna Lis

507 047 867

Justynalis13@gmail.com

 pilot  Polski

16.

Henryk Mielcarz

608 014 306

henryk_mielcarz@onet.pl

 przewodnik teren. po woj. opolskim  Polski

17.

Piotr Mielec

502 181 709

piotr.mielec@wp.pl

przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski

18.

Marcin Nowak

691 342 595

matinow@interia.pl

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim, przewodnik sudecki, kierownik wycieczek, opiekun kolonijny. Przewodnik po Pradze.

Polski, Niemiecki

19.

Eugenia Ogorek

77 464 4007

inaogorek@wp.pl 

Pilot, rezydent biur podróży, wychowawca kolonijny

Niemiecki, Czeski

20.

Anna Pilawska

692 934 696

pilawska@op.pl

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim, przewodnik miejski po Pradze (Czechy)

Polski, Czeski

21.

Anna Światły

607 146 930

annak23@interia.pl

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski, Angielski, Włoski

22.

Patrycja Polichnowska

600 733 185

Patrycja-pol@tlen.p

Pilot wycieczek, przewodnik terenowy po woj. opolskim,

Polski

23.

Małgorzata Porosiło

606 308 275 pttk.malgosia@gmail.com

Przewodnik terenowy po woj. opolskim

Polski

 

24.

Jerzy Rudawa

604 520 403

jerzy.rudawa@o2.pl

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski

25.

 

Agnieszka Skrzypulec

 

661 917 410

strzalka13@yahoo.de

 

przewodnik teren. po woj. opolskim

 

Polski, Niemiecki

26.

Jarosław Srębacz

883 680 078

jsrebacz@gmail.com

pilot wycieczek, przewodnik terenowy po województwie opolskim, kierownik wycieczek, opiekun kolonijny, przewodnik miejski po Pradze (Czechy)  Polski

27.

Paweł Szymkowicz

603 792 221

pawel.szymkowicz@wp.pl

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim, Przewodnik terenowy po Dolnym Śląsku, przewodnik górski sudecki, przewodnik miejski po Pradze (Czechy)

Polski, Czeski

28.

Ewa Światły

605 566 733

ewa.swiatly@gmail.com

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski

29.

Ewa Tomaszczyk

697 554 701

tomewa@onet.eu

przewodnik teren. po woj. opolskim, przewodnik beskidzki, przewodnik terenowy-małopolska

Polski

30.

Magdalena Torowska-Michalak

696 667 255

magdalena.torowska@poczta.fm

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski, Angielski, Hiszpański

31.

Grzegorz Tymczyszyn

693 873 135

gtymcz@op.pl

pilot, przewodnik teren. po woj. opolskim

Polski, Angielski

Regulamin koła 

Pobierz aktualną listę członków koła 

Deklaracja członkostwa

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: