Opolskie Centrum Informacji TurystycznejKim jesteśmy?

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej jest miejscem obsługi turystów i mieszkańców o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i transgranicznym. Pełni zarówno funkcję głównej informacji turystycznej dla regionu oraz działając w ramach OROT jest centralą działań promujących Śląsk Opolski. OCIT bywa również źródłem informacji oraz dystrybucji różnych materiałów własnych Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej dla lokalnych punktów IT, członków OROT, szkół czy jednostek samorządu terytorialnego. Celem OCIT jest bowiem koordynacja i wsparcie regionalnego systemu informacji turystycznej województwa opolskiego oraz wszystkich punktów IT w województwie opolskim, wsparcie działań lokalnych promujących region oraz realizacja działań Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Nasza historia

Od 2010 roku Opolskie Centrum Informacji Turystycznej działa z powodzeniem i cieszy się uznaniem zarówno mieszkańców Opolszczyzny, jak i turystów odwiedzających region. Do jednych
z najważniejszych i największych przedsięwzięć, jakie miała szansę zorganizować Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, było właśnie stworzenie pierwszego regionalnego punktu informacji turystycznej. Fundusze na ten cel zostały pozyskane w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Co robimy?

Działalność OCIT przede wszystkim koncentruje się na profesjonalnej i sprawnej informacji turystycznej udzielanej zainteresowanym, zarówno osobiście, telefonicznie, mailowo, czy też poprzez Skype’a, Messengera oraz portal Facebook. W naszym centrum turyści znajdą także Biblioteczkę Regionalną, bogatą w wiele unikatowych pozycji. W celu ciągłego podnoszenia jakości usług pracownicy OCIT na bieżąco pozyskują materiały informacyjne od samorządów, instytucji, czy też lokalnych firm. Pracownicy Centrum realizują również bieżące działania i zadania Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w tym pełnienie roli właściciela i koordynatora Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”. Do zadań OCIT należy również administracja portalu VisitOpolskie.pl oraz fanpage’ów administrowanych przez OROT, w tym m.in. aktualizacja informacji, kalendarium i aktualności z dziedziny turystyki w regionie. Portal VisitOpolskie.pl jest jedynym oficjalnym portalem turystycznym województwa opolskiego.

TUTAJ JESTEŚMY:

Przełącz na pełny ekran

 

 

 

 

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: