Opolska Regionalna Organizacja TurystycznaStowarzyszenie – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna już od 2003 roku promuje Województwo Opolskie i zachęca do poznawania jego zalet
i bogactwa, jako regionu przyjaznego turystom. OROT jest jedną z najwcześniej założonych Regionalnych Organizacji Turystycznych w kraju i cieszy się dużym zaufaniem wśród podmiotów i instytucji woj. opolskiego, dzięki czemu zrzesza wielu członków.

Celem powołania Stowarzyszenia było m.in. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa na rynkach turystycznych w kraju i zagranicą, opracowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki województwa opolskiego, inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz turystyki, integracja gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie turystyki, koordynacja wszelkich działań pro turystycznych, doskonalenie kadr, prowadzenie i koordynowanie systemu informacji turystycznej w województwie. Cele statutowe Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej realizowane są m.in. poprzez: udział w imprezach promocyjnych o charakterze targowym w kraju i za granicą; wydawnictwa i konkursy promujące walory turystyczne Śląska Opolskiego; doskonalenie kadry turystycznej poprzez organizację szkoleń; organizację imprez „study tour” i „study press” (m.in. dla grup z Belgii, Czech, Finlandii, Japonii, Niemiec, Rosji, Węgier, Chin, Hiszpanii, Holandii, Ukrainy); przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki i promocji województwa.

Każdego roku podczas wielu imprez targowych oraz wydarzeń kulturalnych OROT organizuje stoiska wystawiennicze, na których rozdawane są materiały promocyjne wydawane przez OROT i jego członków w nakładzie po co najmniej kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy rocznie. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne na własną działalność, by móc ze zwiększona siłą promować atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego.
Co najważniejsze wychodzimy naprzeciw potrzebom turystów m.in. poprzez utworzenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej (regionalny punkt IT) wraz z jedynym największym oficjalnym portalem turystycznym o województwie opolskim www.visitopolskie.pl. Dzięki funduszom unijnym OROT prężnie się rozwija i działa jeszcze intensywniej na korzyść województwa opolskiego. Realizuje wiele projektów, które wpływają na usprawnienie i profesjonalizację świadczonych usług przez branżę turystyczną województwa opolskiego. W ostatnim czasie Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna jest chociażby jednym z partnerów polsko-czeskiego unijnego projektu flagowego pn. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne Dziedzictwo”, który realizowany jest z powodzeniem. Ponadto przy OROT działa Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów. OROT jest też założycielem, właścicielem i organizatorem Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego "Opolski Bifyj", który z roku na rok zrzesza nowych restauratorów z regionu, będąc inicjatywą promującą kuchnię Śląska Opolskiego nie tylko w regionie, ale także w kraju i zagranicą.

Całość zadań, których realizację prowadzi OROT ma służyć promocji i poszerzeniu świadomości o atrakcyjności i bogactwie kulturowym, przyrodniczym       oraz krajoznawczym Śląska Opolskiego.

Więcej informacji o stowarzyszeniu, partnerach oraz członkostwie w OROT znaleźć można na stronie www Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej: www.orot.pl

 

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa opiniom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Powód:

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte. Dzięki Państwa uwagom możemy stale podwyższać jakość dostępnych informacji.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Imię:
Kontakt:
Opis błędu: