Název objektu

Chráněná krajinná oblast Hora sv. Anny

Kategorie: Parky TOP 10
Kontaktní údaje
Další informace

Zahrnuje Chelm a jeho nejvyšší bod Horu sv. Anny (400 m n. m.), na jejímž vrcholu a na svazích se nachází poutní místo svaté Anny s klášterním komplexem a kaplemi křížové cesty. Jádrem tohoto pahorku vulkanického původu je bazaltový horninový sloup, který představuje výtok magmy z kráteru vulkánu. V jednom z mnoha bývalých kamenolomů byla zřízena geologická rezervace Hora svaté Anny, která ilustruje geologickou stavbu oblasti. Specifické půdní podmínky a klimatická odlišnost přispěly k utváření rostlinstva. Lesy, dříve běžné, zaujímají v současné době pouze 21 procent plochy parku, jsou roztroušené a přerušované zemědělskými kulturami. Z přírodního hlediska jsou však pestré a velmi zajímavé. Vyskytují se zde bukové, jehličnaté i smíšené lesní porosty. Přírodovědně nejcennější plochy lesa byly vyhlášeny jako bukové přírodní rezervace. Jsou to: Lesisko, Boże Oko, Grafik, geologická rezervace Biesiec a floristická rezervace Ligota Dolna. V roce 2004 byla Hora svaté Anny, komponovaná jako přírodně-kulturní krajina, nezvykle krásná a neopakovatelná, vyhlášená chráněnou historickou památkou. Snahou je také její zapsání na seznam světového dědictví UNESCO.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

 

 

Přidat vlastní fotografie k objektu

Můžete přidat vlastní fotografie k objektu.
Na fotografie, které přidáváte, musíte mít autorská práva.
Fotografie se objeví u objektu po verifikaci administrátorem stránky.

Vyplňte prosím údaje.

Souhlasím s podmínkami (Přečíst podmínky)

Přidej fotografie

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Důvod:

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Popis chyby: