Stanice Opolsko – ideální na volný čas



Opolsko je svérázný, v celém Polsku unikátní... země srdce. Fenoménem tohoto nejmenšího vojvodství je harmonie, v níž vedle sebe žijí lidé, kterí se od sebe liší původem předků, náboženstvím, jazykem, kultivovanými tradicemi. Shoda staví – tato slova nejsou v našem kraji jen prázdným sloganem. Dobře spravované,  a dobře udržované obce jsou přímo synonymem Opolska a avantgardou celostátního programu Obnova vesnic, a města jsou důkazem, jak svědomité  uchovávání kulturního dědictví se odplácí vzhledem rekonstruovaných domů, náměstí, hradečků, které se proměňují v hotely a restaurace s největším počtem hvězdiček.  Naše regionální kuchyně je bohatství slezské tradice sladěné s chutí jídla z východních oblastí dávného Polska – je to něco pro gurmány! Opolsko je pro turisty pilulka, kterou se má brát o víkendech – nejlépe s celou rodinou.

            V minulosti Opolsko byla přihraniční oblast s bouřlivými, ale bohatými dějinami a s zachovaným dědictvím. Zde vládli a vytvářeli společné úspěchy Piastovci, čeští králové, rakouští Habsburkové, Prusové, Němci – od roku 1945 Opolské Slezsko patří Polsku. Naše vojvodství, které se nachází na historické, královské cestě Via Regia, kudy putovali králové, obchodníci, stavbaři, umělci a poutníci na Svatojakubské poutní cestě do Santiago de Compostely, má veliký turistický potenciál, jak ten zděděný, tak ten současně vytvářený obyvateli, kterí si nepředstavují život v jinde než na Opolsku.

Základní dopravní osou oblasti je dálnice A-4, která je součástí panevropského dopravního koridoru Berlín-Kijov. Rovnoběžně s dálnicí vede hlavní vodní  tepna – Odra.

Hlavním městem vojvodství je ležící nad Odrou Opole. Historicko-zeměpisný ráz tohoto města nejlépe vystihuje fontana Opolská Ceres na náměstí Daszynského. Bohyně plodnosti (Demeter) je obklopena mytologickými bohy, symbolizujicími historické pilíře opolské ekonomiky: zemědělství (Proserpina), plavení dříví a plavbu (Neptun, Glaukos) a cementárny (Herkules). Opolské okolí je kolébkou evropského cementovního a vapenářského průmyslu. Dědičkou více než 150-leté cementovní tradice je ODRA, nejstarší cementárna v Polsku.

            Vynikající nad městem charakteristická Piastovská věž a obraz opolského amfiterátru se asociují s 50-letou tradicí Celostárního festivalu polské písničky. Opole je také arénou Celostátních divadelních konfrontací, právě zde na náměstí v domu číslo 4 v roce 1959 zahájilo svou činnost světoznámé Divadlo 13 řad Jerzyho Grotowského.

Na náměstí vyniká renesanční radnice, postavená podle florenstkého Palazzo Vecchio. Piastovská věž na ostrovu Pasieka je stopou po zámku Opolských Piastovců. „Opolský Akropol”, ležící na nejvyšším bodě města, na vápencovém pahorku, je sídlo Opolské univerzity, s galérií slezských barokních soch na svahu, kaplí sv. Vojtěcha a s pomníky ikon polské písničky, divadla a umění.

Muzeum Opolské vesnice v Bierkovicích je unikátní v celém Polsku etnografický park, ležící na deseti hektarech. Turista se zde dostane do epochy dřevěných chalup s hlíněnými podlahami, kováren s měchy, pasek, mlýnů, do období pečení domácího chleba a jezení místo z talířů z hlíněných hrnců.

Opolsko je země zámků, paláců a hrádečků. V této oblasti je jich téměř 200 – nejvíce v Polsku. Zámek Slezských Piastovců v Brzegu – zde před staletími bilo kulturní a náboženské srdce Slezska. Zachovaná fasáda vstupní stavby s četnými reliéfy je jedním z nejlepších příkladů renesance ve Střední Evropě. Jedním z důležitějších hradů je Otmuchów – bývalé sídlo kastelána vratislavských biskupů.

            V místnostech renesančního Oppersdorffova zámku v Głogówku se během švédské „potopy” – švédské invaze na Polsko –  schránil se svým dvorem polský král Jan Kazimierz.  Kamień Śląski je sídlo „Sebastianeum Silesiacum” – lázni, specializujících se na léčení vodou a bylinkami, podle pravidel bavorského kněze Sebastiana Kneippa. Lázeňské budovy jsou umístěny ve starých stájích, v palácovém a parkovém komplexu svatyně sv. Jacka (Hyacinta). Turisty a poutníky k budově restaurovaného paláce zde přivádí stále silný kult zde narozených: sv. Jacka (Hyacinta) - zakladatele dominikánských kláštěrů v Polsku, a požehnaného Czesława a požehnané Bronisławy.

Kdo touží po klidu a odpočinku, ať navštíví Mosznou, kde v sentimentálním parku stojí palác jako z Disneyových pohádek, kde se nyní nacházejí lázně. V tomto okouzlujícím paláci již brzy vznikne Regionální centrum rekreační a kulturní turistiky, jehož skvělým doplňkem je nacházející se hned vedle nejproslulejší středisko chovu polokrevníků v Polsku.

Paczków je pojmenován slezské Carcassonne vzhledem k zachovalému středověkému prstenci hradeb s 19 baštami. Nisa je zase „slezský Řím“. Po mnoha staletí byla druhé, po Wroclavi, nejbohatší město Slezska, hlavním městem Niského kněžství. Kromě baziliky sv. Jakuba a sv. Anežky, ve zdech  nikdy nedostavěné zvonice je umístěna pokladna s unikátními, nedávno objevenými výrobky městských zlatníků. V Nise se v roku 2007 konala beatifikace zakladatelky řádu svaté Alžběty, Marie Luize Merkert. Jednou z největších atrakcí Nisy jsou obklopující město hradby. Každoroční Dny Tvrze Nisa připomínají obyvatelům historické obležení – na památku roku 1907. Nisu a okolí je nejlépe prohlížet pěšky, podél před několika lety označené stezky sv. Jakuba. Je to kus prastaré, nyní rekonstruované Camino de Santiago.

Zvláštním místem na mapě Opolského Slezska je Hora svaté Anny. Na nečinné sopce se nachází nejznámější slezská svatyně, kalvárie a monumentální kamenný amfiteátr. Pokladem svatyně, o nějž pečují františkáni, je vzácná soška svaté rodiny se svatou Annou z 16. století, obsahující relikvie svaté Anny.

K opolskému dědictví patří také Cesta břeských polychromií: v 18 kostelech se nacházejí unikátní gotické malby, dílo anonymního Mistra břeských poklon Tří králů a jeho následovníků. Stezka vede z Břehu z kostela sv. Mikuláše mj. přes Małujowice, Łukowice Brzeskie, Przylesie, Krzyżowice, Pogorzelu, Strzelniky, Kruszynu.

Cesta dřevěných sakrálních staveb vede po 12 z celkem 70 dřevěných kostelů na Opolsku. Končí v ležícím u Olesna, architetonicky nejzajímavějším v Evropě, poutním kostele sv. Anny, postaveném na půdorysu růže. Kostel sv. Anny je vzácnou historickou památkou, a jeho maketa, spolu s maketou Eiffelovy věže, byla prezentövána na světové výstavě architektonického umění v New Yorku.

Klučborsko-Oleské území je „země oplývající mlékem a strdím”. V této oblasti, kde se narodil světoznámý včelář, kněz Jan Jan Dzierżon, je umístěno nejvíce rančů v celé opolské oblasti.

V Krasiejově, v jílových vrstvách, těžených pro cementářský průmysl, badatelé z Polské akademie věd objevili pohřebiště plazů a ještěrů z epochy dinosaurů, včetně kompletní kostry nejstaršího na světě pradinosaura, který byl pojmenován Silesaurus Opolensis. Žil asi před 230 milióny let. V tomto místě byl postaven Jurapark, který se stal jedním z nejdůležitějších pilířů turistiky na území Opolska, a také badatelským střediskem na mezinárodní úrovni. Jurapark v Krasiejově se stal cílem rodinných a školních výletů. Oceanárium, kino emocí (Cinema 5D), multimediální cesta ve stroji času dějinami naší planety je zajímavá i pro studenty a vědce, stejně jako pavilon: jediné muzeum na světě, umístěné přímo nad fungujícím paleontologickým pracovištěm.

Nedaleko Juraparku pluje řeka Malá Panev, která vzhledem k svým neobvyklým zákrutům získala přezdívku „Opolská Amazonka“. V oblasti   Údolí Malé Panve vzniklo 370 km označených cyklostezek, jsou také postaveny přístavy, kde jsou organizovány sjezdy na kajákách.

Tři přehradní jezera Opolska – Turavské, Nyské a Otmuchovské – patří k nejpopulárnějším rekreačním střediskům v  kraji. Obklíčena lesy Turava má větry příznivé pro jachtaře a patří k jedním z nejlepších lovišť candáta v Polsku.

Na jihu vojvodství vyrůstá Zlatohorská vrchovina (polsky Opavské hory) s nejvyšším kopcem – Biskupskou Kupou (890 m n.m.), odkud je krásný pohled na českou a polskou stranu. Je to přírodně a krajinně nejvzácnější část vojvodství. Nacházejí se zde četné turistické stezky a cyklostezky, hotely, ranče, loviště pstruhů, moderní konferenční, rekreační a rehabilitační střediska. Partnerská přeshraniční spolupráce s českými obcemi a volně přechodné hranice způsobily, že okolí Hlucholazů, Arnoltovic (pol. Jarnołtówka), Pokrzywné se v posledních letech staly mimořádně atraktivní pro milovníky horské turistiky, lyžování a také od chvíle otevření hranic – knedlíčků a dobrého piva vypitého po lyžování na svazích v Zlatých horách.

 

Opolsko, čítající přes milión obyvatel, naše malá vlast, ležící na historickém polsko-německo-českém území je komorní, tradiční, ale také avantgardní a zajímavý koutek Evropy. Stojí za to se s ní blíže seznámit!

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Důvod:

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Popis chyby: