Opolské středisko turistické informace (OSTI)K jedním ze nejdůležitějších a největších projektů, jaké organizovala Opolská regionální turistická organizace, bylo založení prvního regionálního střediska turistické informace. Otázka lokalizace takového střediska byla vyřešena díky pomoci Městského úřadu Opole, které zpřístupnilo pro tento účel místnost. Finanční prostředky na zřízení střediska byly získány v soutěži v rámci Regionálního operačního programu Opolského vojvodství 2007-1013. V roce 2008 byla podaná žádost o spolufinancování projektu „Propagace turistických zdrojů Opolska zřízením a vybavením Opolského střediska turistické informace“. Rozhodování o výhercích soutěže se protáhlo přes rok, ale pro ORTO skončilo úspěchem. V únoru 2009 byla zahájena realizace tohoto projektu spočívající v rekonstrukci devastované místnosti, vybavení jí základním vybavením a vytvoření regionálního turistického webového portálu. Oficiální zahájení činnosti Opolského střediska turistické informace se konalo 26.2.2010. Do konce roku 2010 informační středisko osobně navštívilo cca 1,3 tisíce lidí, a regionální webový portál www.visitopolskie.pl přes 70 tisíc návštěvníků.

Opolské středisko turistické informace je jednotka s rozsahem činnosti regionálním, respektive přeshraničním. Plní funkci jak ústředního střediska poskytujícího turistickou informaci a koordinujícího  akce propagující region jako celek, ale je také místem, kde jsou zpřístupňovány detailní informace o celém vojvodství. OSTI je také zdrojem informace pro lokální stánky turistické informace a je také vydavatelem informačních materiálů, které pak využívají lokální stánky turistické informace, školy nebo samosprávní jednotky. Hlavním úkolem OSTI je totiž role koordinátora regionálního systému turistické informace a střediska stimulujícího pozitivní směry v tomto systému a podporování jeho účastníků.

Činnost OSTI se soustřeďuje především na poskytování profesionální a efektivní turistické informace zájemcům, jak osobně, tak telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, internetové telefonie Skype a společenského webu Facebook (takové kontakty jsou taky zpřístupněny). Za účelem nepřetržitého zlepšování kvality služeb, zaměstnanci OSTI sbírají informační materiály z samosprávy, podniků a firem.

Veliký důraz je kladen na běžný provoz a na aktualizaci regionálního turistického portálu www.visitopolskie.pl. Aktualizovány jsou informace o ubytovací a gastronomické základně, kalendář událostí v regionu, turistické aktuality v regionu, a také veškeré další informace obsažené na portálu. Díky tomu portál je nejkomplexnějším a nejaktuálnějším zdrojem informace pro návštěvníky Opolského Slezska, kteří sem přijíždějí jak za rekreaci, tak za vzdělání, služebně, k rodině apod. VisitOpolskie má své profily na známých společenských portálech jako je Facebook nebo NK, kde jsou také zveřejňovány nejdůležitější informace o turistických, kulturních nebo sportovních akcích v opolském vojvodství.

V rámci dalšího projektu, „Opolsko hudebně rozkvétající”, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu Opolského vojvodství v letech 2007-2013, Opolská regionální turistická organizace jako partner projektu je zodpovědná za část úkolů souvisejících s propagaci opolského vojvodství. Díky spolufinancování ORTO přestavila a modernizovala největší portál turistické informace o opolském vojvodství www.visitopolskie.pl. Nyní stránky jsou přizpůsobené potřebám uživatelů tabletů a smartfonů.  Stránky jsou přístupné v dalších dvou jazykových mutacích: v ruštině a ve francouzštině, je možné na nich prezentovat bannery, přidávat fotografie bez dřívější registrace. Stránky jsou přizpůsobené také potřebám slabozrakých díky redukci grafické výzdoby, zaostření textu, zvětšení písmen a také možnosti odposlechnutí textů umístěných na portálu. Databáze VisitOpolskie je propojená s databází Zdrojů turistické informace, vedenou Polskou turistickou organizací. Dalším pohodlným nástrojem je propojení stránek s překladačem google a vytvoření robota prohledávajícího aktuality na jiných webových stránkách  o opolském vojvodství. Dalším úkolem, řešeným ORTO v rámci projektu, je vydávání turistického newslettera  opolského vojvodství. Průměrně dvakrát měsíčně od března do listopadu 2013 ORTO vydává newsletter, v němž jsou obsaženy nejdůležitější turistické a kulturní informace z opolského vojvodství. Newsletter je překládán do angličtiny a rozesílán do příjemců doma a v zahraničí.

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Důvod:

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Popis chyby: